Technieken
 

 
Standen ( Dachi )
 
 • Musubi Dachi - 50 %  /  50 % gewichtsverdeling  , hakken tegen elkaar , voeten in 45 graden naar buiten.
 • Kamae-te – verdedigingshouding - Een been iets voor , 50 - 50 % gewichtsverdeling.
 • Heiko Dachi - 50 - 50 % gewichtsverdeling , voeten op schouderbreedte , armen in 90 graden met gebalde vuist.
 • Zenkutsu Dachi - lange stand , voorste been gebogen , achterste been recht , gewichtsverdeling 70 - 30%.
 • Sanchin Dachi - 50 - 50 % gewichtsverdeling , voeten op schouderbreedte , tenen iets naar binnen , hakken iets naar buiten.  
 • Neko Ashi Dachi - 90 - 10 % gewichtsverdeling , achterste voet schuin , voorste voet recht naar voren.  
 • Kokutsu Dachi - idem als Neko Ashi Dachi , echter voorste voet verder geplaatst vanaf de achterste voet.
 • Kiba Dachi - paardezitstand: voeten 2 x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieën.
 

 
Afweertechnieken ( uke waza )
 
 • Seiken Jodan Uke  - opwaartse afweer , verdediging voor het hoofd  met vuist.
 • Shuto Jodan Uke - idem met Shuto.
 • Seiken Gedan Barai  - lage wering met vuist.
 • Shuto Gedan Barai - idem met Shuto.
 • Soto uke - afweer van buiten naar binnen , eindigt voor het lichaam.
 • Uchi uke - afweer van binnen naar buiten , eindigt voor het lichaam.
 • Seiken Juji  Uke - met vuisten , gekruiste armen wering.
 • Shuto Juji Uke - met Shuto, gekruiste armen wering.
 • Shuto Mawashi Uke - cirkelvormige wering.
 • Shuto Jodan Uchi Uke - van oren , linkerhand , rechter oor.
 • Mae Shuto Mawashi Uke - dubbelhandige cirkelvormige wering.
 • Koken Uke - wering met gebogen pols.
 • Shotei Uke - wering met onderzijde handpalm.
 • Shuto uke - afweer met meskant van open hand.
 • Morote uke - afweer met twee armen , 1 arm ondersteunt de ander.
 • Kaki wake uke - dubbele openende afweer (wigblok).
 • Nagashi uke - begeleidende afweer.
 • Sukui uke - blok met schepbeweging.
 • Kake uke - meegaande afweer.   
 • Morote Uchi Uke - dubbelhandige wering vanaf binnenzijde. 
 • Morote Soto Ukedubbelhandige wering vanaf buitenzijde. 


   
  Stoten  ( tsuki ) / Slagen ( uchi )
   
  • Seiken Tsuki  ( Jodan , Chudan , Gedan ) = snelle rechte vuiststoot met rugzijde vuist naar boven gericht.
  • Seiken Tate Tsuki  ( Jodan , Chudan , Gedan ) = snelle rechte vuiststoot met rugzijde vuist naar buiten.
  • Morote Tsuki  ( Jodan , Chudan , Gedan ) = dubbele vuiststoot.
  • Seiken Ago Uchi = trekstoot met vuist naar gezicht of bovenlichaam.
  • Seiken Mawashi Tsuki ( Jodan , Chudan , Gedan )  = hoek , ronde vuiststoot naar hoofd  of lichaam.
  • Seiken Shita Tsuki  =  opstoot naar het lichaam met vuist.
  • Seiken Jodan Age Tsuki  =  opstoot naar de kin met vuist.
  • Shuto Sakotsu Uchi  = rechte stootslag naar de nek met Shuto.
  • Shuto Uchi Komi = rechte stootslag naar borst of sleutelbeen met Shuto.
  • Shuto Ganmen Uchi  = cirkelvormige slag naar hoofd of nek met Shuto
  • Tetsui = hamervuist naar hoofd of lichaam.
  • Koken Yoko Uchi ( Jodan , Chudan )  = zijwaartse slag met Koken.
  • Koken Mawashi Uchi  = cirkelvormige Koken slag naar het hoofd of nek , vanaf de rug.
  • Koken Jodan Age =  opwaartse slag met Koken naar de kin.
  • Uraken Shomen Uchi  = hoge voorwaartse zweepslag met omgekeerde vuist.
  • Uraken Saya Uchi = hoge zijwaartse zweepslag met omgekeerde vuist. 
  • Uraken Hizo Uchi = middenzijwaartse zweepslag met omgekeerde vuist vanaf de buik.
  • Uraken Mawashi Uchi  = opzwaaiende zweepslag naar zij- of achterzijde hoofd , vanaf de rug.
  • Yonhon Nukite = steekstoot met vier vingers gestrekt
  • Shotei Uchi ( Jodan , Chudan , Gedan ) = slag met onderzijde handpalm ( ook als bloktechniek ).
  • Empi Mawashi Jodan = cirkelvormige elleboog stoot naar het hoofd ,van boven naar beneden.
  • Empi Mawashi Chudan = cirkelvormige elleboog stoot naar het lichaam.
  • Empi Jodan Age = elleboog stoot onder de kin van beneden naar boven.
  • Empi  Oroshi = elleboog van boven naar beneden  naar nek- of rugwervels.
  • Empi  Ushiro = achterwaartse elleboog.
  • Hiraken Tsuki ( Jodan , Chudan )  = stoot naar keel ( Jodan ) lichaam ( Chudan ).
  • Atama Mae Tsuki = voorwaartse kopstoot.
  • Atama Yoko Tsuki = zijwaartse kopstoot.
  • Atama Ushiro Tsuki = achterwaartse kopstoot.
  • Ryuto Tsuki  = middelvingerknokkel , te gebruiken ipv Seiken of Seiken Tate.
  • Haito Uchi ( Jodan , Chudan , Gedan ) = slag met duimzijde open hand.
  • Jodan Morote Haito Uchi = dubbele Haito naar nek of hoofd.
  • Toho Uchi = stoot naar de keel , vingers aaneen , duim gespreid.
  • Keiko Uchi  = vogelbekhand , vingers en duim met de toppen aaneen gesloten.     
   
  Handposities  
   
  • Seiken  -  vuist 
  • Tettsui  - hamervuist 
  • Uraken  - omgekeerde vuist 
  • Koken - slag met gebogen pols       
  • Shuto  - slag met botje onder de pinkzijde
  • Nukite  - steekstoot met gestrekte vingers  
  • Shotei  - stoot met onderzijde handpalm
  • Empi  - slag of stoot met elleboog
  • Hiraken  - stoot met middelste vingerkootjes , vingers gebogen
  • Atama  - kopstoot
  • Ryuto ken  - stoot met middelvingerknokkel
  • Haito  - slag met duimzijde open hand
  • Toho  - stootslag met open hand ,vinger aangesloten , duim uitgestrekt , naar de keel
  • Keiko - vogelbekhand                                                                                                                                                    
  Alle stoot-technieken moeten uitgevoerd kunnen worden in :
  Kekomi  - techniek even vasthouden    
                                             Kiage - uitvoeren als zweepslag                                                  
                                                                                                                           

    
   Traptechnieken ( Geri )   
    
   • Hiza Geri - knie stoot
   • Tobi Hiza Geri - springende knie stoot.
   • Gin Geri - trap naar kruis met wreef of scheen ( Haisoku of Sune ).
   • Mae Geri ( Jodan , Chudan , Gedan ) - voorwaartse trap met bal v/d voet of hak ( Chusoku of Kagato ).
   • Tobi Mae Geri - Voorwaartse trap met sprong.
   • Mae Ke Age - voorwaartse opzwaai trap met de bal v/d voet   ( Chusoku ).
   • Low Kick - ronde lage trap op bovenbeen met scheen ( Sune ).
   • Mawashi Soto Geri  - opzwaaitrap van buiten naar binnen met onderzijde voet ( Teisoku ) Jodan of Chudan.   
   • Mawashi Uchi Geri - opzwaaitrap van binnen naar buiten met wreef ( Haisoku)  Jodan of Chudan.                  
   • Mawashi Geri ( Jodan , Chudan  ) - ronde trap met wreef ( Haisoku ) , bal v/d voet ( Chusoku ) of scheen ( Sune ).                     
   • Kansetsu Geri  - lage zijwaartse trap met zijkant voet ( Sokuto ).
   • Yoko Geri chudan - middelhoge zijwaartse trap met zijkant voet ( Sokuto ).
   • Yoko Geri  Jodan - hoge zijwaartse trap met zijkant voet ( Sokuto ).
   • Ushiro Geri  ( Jodan , Chudan ) - achterwaartse trap met hak ( Kagato ).
   • Tobi  Ushiro Geri  ( Jodan , Chudan ) - springende achterwaartse trap met hak ( Kagato ).
   • Ushiro Mawashi Geri ( Jodan , Chudan , Gedan ) - rugwaarts draaiende ronde trap met hak ( Kagato ).
   • Soto Kagato Geri - van buiten naar binnen neerwaartse trap met hak ( Kagato ).
   • Uchi Kagato Geri - van binnen naar buiten neerwaartse trap met hak ( Kagato ).
   • Mae Kagato Geri ( Gedan , Chudan ) - met tenen naar buiten ,hak op knie ,bovenbeen of heupgewricht.                                     
   • Ren geri - twee opeenvolgende trappen.        

   • Haisoku - wreef   
   • Chusoku - bal van de voet    
   • Kagato - hak,hiel    
   • Sune - scheen   
   • Sokuto - snijkant van de voet   
   • Teisoku - onderzijde voet  
   Alle trap-technieken moeten uitgevoerd kunnen worden in :
   Kekomi  - techniek even vasthouden    
      Kiage - uitvoeren als zweepslag       
    

     
    De 5 Kyokushin basis weringen in kata vorm  
    • Musubi Dachi,
    • Rei,
    • Rechterbeen terug plaatsen , gelijktijdig Jodan Uke , gevolgd door ,
    • Gedan Barai,
    • Uchi Uke,
    • Soto Uke,
    • Voorste been terugtrekken naar Neko Ashi Dachi gevolgd door,
    • Shuto Jodan Uchi Uke, 
    • Mae Geri met voorste been, 
    • doorstappen en voorgaand herhalen , nu met andere zijde.  

     
    Kata's 
    • Kumite kata - 1 t/m 5.
    • Taikyoku - 1 t/m 3. 
    • Pinan - 1 t/m 5.
    • Tai Jutsu kata- 1 t/m 3.  
    • Yantsu.
    • Tsuki no kata.  
    • Saifa.
    • Gekisai Dai Ichi. 
    • Sanchin.

     
    Bewegende vormen – Tai Budo  
    • Vanuit Kamaete vorderen met Seiken Ago Uchi. (afzetten met achterste been) Oi en Gyaku Tsuki
    • Vanuit Kamaete wijken met Seiken Ago Uchi. (afzetten met voorste been). Oi en Gyaku Tsuki
    • Vanuit Kamaete instappen , opzij stappen ( L. of R. ) nakomen met Tsuki ( of andere handpositie )
    • Vanuit Kamaete met voorste been terugvallen , afhouden met Oi of Gyaku
    • Vanuit Kamaete opzij ( L. of R. ) nakomen met Hiza Geri ( of ander traptechniek )
    • Vanuit Kamaete Empi Mawashi maken , vorderend , wijkend of doorstappend
    • Vanuit Neko Aschi Dachi vorderen met Shuto Jodan Uchi Uke , Mae Geri
    • Vanuit Kamaete diverse combinaties vorderend
    • Vrije Kumite's ( in staat zijn om zelfstandig technieken te combineren )
    Deze vormen dienen zowel individueel als mét tegenstander uitgevoerd te worden. 
    Oi - zelfde zijde als het voorste been. 
    Gyaku - tegengestelde zijde van het voorste been.